Сборник on-line словарей стран бывшего СНГ
A

abaj, ach, ach-, achchy, adaš-, ag'a, agach, aha, ahach, ahu, ahuw, aiuv, aj, aja, aja-, ajaq, ajaq, ajaz, ajlan-, ajran, ajyr-, ak, al, al, al, al-, al-dan, ala, alda-, alhyš, alma, amraq, ana, ant, apaj, aq, aq chap-, aq-, aqsa-, ara, aran, arpa, arqa, art, ary-, aryš, as, as-, at, at, at-, at-, ata, av-, av-la-n-, avaz, avdar-, avna-, avun-, aw, aw, awlaq, awuz, az, azuw, , aš-la-, ašyq, ažaj

B

bahyr, baj, baja-hy, bajiw, bajram, bajraq, bal, bala, balaq, balchyq, baldyr, balqy-, balta, balyq, balžibin, baq-, baqa, bar, bar-, barmaq, baru, bary, bas-, bat-, bat-, batmaq, baw, baz-, bazyq, baš, bašmaq, bašnia, bek, bel, ber-, bet, bez, bez-, bich-, bij, biji-, bijik, bil-, bile-, bilek, bilew, bir, bit, bit-, biz, biš-, bišew, bohaz, boiamuch, boj, boja-, bojaw, bojdaq, bojun, bol-, bor, boran, boz, boš, bu, budai, buha, buhaq, buhaq, buhaw, bujuq-, bujur-, bulan, bulaq, bulha-, bulut, bur-, burax-, burchaq, burun, but, buta-, butaq, buw-, buwaz, buz, buz-, buzaw, buš-, byltyr, byrhy, bywyn, bögön, böl-, böriu, börk, börü, böteke, büjrek, bük-, bürche, bürke-, bürtük, bürüš-

C

chabyw, chach, chach-, chachaq, chagyr, chai, chajna-, chajyr, chak', chal, chal-, chal-, chalhy, chalma, chap-, chap-, chapchaq, chaphy, chapyr-, chaq, chaq-, chaqma, char, chars, chawuš, chebich, chech-, chechek, cheke, cheker, chene, cher, chert-, chij, chimchik, chir, chiri-, chirik, chirkew, chiš, chochqa, cholaq, chom-, chomuch, chopur, choqu-, choqun-, chortan, chubar, chubuq, chych-, chychqan, chyh-, chyhyn, chyq, chyq-, chëpek, chëpekekmek, chög-, chök, chöküch, chöl, chöp, chüj, chüjür-, chüpürek

D

da, dahy, dajy, dav, de-, deli, diun'ia, dola-n-, donghuz, duz, dört, düdük

E

e-, echiw, egew, eki, ekmek, el, ele-, elek, elme, elt-, eltir, endi, engse-, er, erik, erin, erke, erkek, es, esgi, esir-, eski, et, etek, ez-, eš-, ešek, ešik, ešit-

G

g'aivan, g'ava, gak zat, gebek, geche, gegej, gel-, gelechi, geleš-, gelin, geme, gemik, gemir-, geng, gengeš, gent, ger-, gerek, geri, gert-, gerti, gertme, gez-, gindik, gir-, giumelek, giuz, giz, gjev, goža, grape, gravel, gujuz, gäva, gëbelek, gëk, göben it, göch-, gök, gölek, göm-, gön, göngül, göp-, gör-, göter-, göz qabahy, güch, güj-, güj-, güjrüch, güjše-, gümelek, gün, günchü, güneš, güz

H

hangqut, haw, hyzan

I

iaš, ich-, igit, iil, ijer-, ijir-, il-, image, ine, inek, ini, iri-, itti, , išhyn-

J

jabahy, jabuš-, jabyš-, jaha, jai, jaj, jaj-, jajaq, jal, jala-, jalan, jalbar-, jalhan, jalpaq, jalyn, jalyn-, jama-, jaman, jan, jan-, janch-, janchiq, janghur, janghyz, janglyš-, jangur, jangy, jangyl-, jangyz, janhyr-, jap-, japalaq, japraq, jaq, jaq-, jar, jar-, jar-qanat, jara, jara-, jarhaq, jari, jarly, jaryq, jasa-, jassy, jastuq, jastyq, jat, jat-, jav, javaš, jaw, jaw-, jawluq, jawrun, jawun, jawuz, jawyn, jaz, jaz-, jaz-, jazyq, jaš, jaš, jaš, jašyl, jašyn, je-, jek-, jekir-, jel, jelbegej, jelin, jelpi-, jemir-, jeng, jeng-, jengg, jengil, jer, jet-, jetti, jez, jibi-, jibin, jigit, jik, jila-, jilik, jilqy, jilyn, jimchiq, jip, jix-, joj-, jol, jomaq, jon-, jonhurchqa, joq, jorul-, jowurhan, juk, jula, julduz, jum, juma, jummaq, juq, juq-, juqqa, jurt, juru-, jut, jut-, juvaš, juwuq, juwurt, juz, juz-, jyl, jylqy, jyly, jylym, jymyrtqa, jymyšaq, jyq-, jyr, jyr-, jyraq, jöge, jügün-, jük, jülü-, jüm-, jün, jüngen, jürek, jürü-, jüz, jüz, jüzük, jüzün

K

k'aiyk', k'an, k'ara, k'ardaš, k'ongyr, k'uš, kanat, kaplan, karavat, katyn, katyn giši, keben, kebi-, kekir-, keli, kendir, kep, kep-, kes-, kijiz, kilej, kir, kiriš, kirpik, kitap, kiul, kiš, kiši, kol, këpiur, köbelek, kökle-, kökürek, köl, kömek, kömür, köp, körpe, körük, kösew, , kül, külte, küre-, kürek, kürt, kürës-, küs-, küt-

M

maj, majmaq, majyr-, majšaj-, men, mija, miji, min-, min-siz, minchaq, ming, mišik, mujuš, mung, myjyq, müjüz, müjüš

N

ne, neme

O

o'giuz, o-l, ohur, oiazlik, oj-, ojna-, ojun, ok', omuz, on, ong, ong, ong-, ongge, oq, oram, orda, orman, orta, oru, orun, osal, ot, otar, otaw, oxu-, oz-

P

pivo, porsuq, pus

Q

qaba, qaban, qabaq, qabar-, qabun, qabuq, qach-, qada-, qajar, qajhy, qajy-, qajyn, qajyq, qajyš, qal-, qalaq, qalpaq, qalq-, qalym, qalyn, qama-, qammaq, qamuš, qan, qan-, qanat, qancyq, qandala, qap, qapu, qaq, qaq-, qar, qara, qaranchyq, qaraq, qarha, qarha-, qarlahach, qarlyhach, qart, qartaq, qaryn, qaryš, qasartqy, qat, qat-, qaty, qaz, qazan-, qazyq, qaš, qašyq, qochqar, qoha, qoj-, qojan, qojyn, qol, qol, qomuz, qongur, qonguraw, qoru-, qotur, qozha-, qozu, qoš, qoš-, quj-, qujruq, quju, qul, qula, qulach, qulaq, qumartqy, qumman, qunnaq, qur-, qurch, qurchaq, qursaq, quru-, qurum, qus-, qutur-, quvan-, quvyq, quw, quw-, quwuš, quš, qychyr-, qydyr-, qyjaq, qyjna-, qyjyn, qyjyw, qyl, qyl-, qylaw, qylych, qyn, qyngyr, qyr, qyr-, qyraw, qyrhyj, qyrpaq, qyrq, qyrq-, qyrtyš, qyryj, qysyr, qyt, qyz, qyzhan-, qyzyl, qyš,

S

saban, sahyn, sahyn-, sahyz, saj, sak'al, sal, sal-, saman, samursaq, san, sap, sapi, saq, saqa, sarapan, sarq-, sary, saryn, sasyq-gözen, sat-, sataš-, sav-, savhat, savru, saw, sawury, sawushan, sawut, sazan, semiz, sen, sep, sep-, sepkil, ses, sez-, sibir-, sij-, sijrek, silk-, sing-, singir, sirke, sirke, sohan, soj-, sojaw, sol, sol-, solu-, solu-, song, sor-, sora-, sowuq, soz-, stol, sulu, suv, suw, suwalchan, suwur-, suwur-, syhyr, syj, syj-, syjpa-, syjraq, syjyr, syjyrthych, syla-, syn, syn-, syna-, synchy, syngar, syq-, syrha, syrt, syry-, syz-, sëz, söjle-, sök-, sök-, sön-, söz, süj-, süje-, süjek, süjel, süjre-, süjrük, sülük, süngü, sür, sür-, sürt-, süt, süz-

T

taban, tabuš, taj-, taja-, tajan-, tal, tal-, tala-, talaq, talaw, tam, tam-, tamakö, tamur, tangala, tany-, tap-, tapta-, taq-, tar, tari, tarmaq, tart-, tatli, taty-, tatyw, taw, tawuq, tawšan, taš, tašy-, tek, teke, tel, tep-, ter, terbe-n-, terek, teren, tereze, terge-, teri, tetek, tezek, teš-, tigr, tij-, tij-, tik, tik-, til, til-, tire-, tirew, tiri, tiunegiuh, tiz, tiz-, tiš, tiši, tobuq, toburhu, toha, toj, toj-, tolu, tomaq, tompaj-, tompur, top, topla-, topraq, toqala-, toqlu, toqmaq, tor, tot, tub, tujaq, tul, tulum, tun, tur-, tut-, tuwar, tuwra-, tuš, tyn, tyn-ch-aj-, tyn-yš, tyngla-, tyq-, tyrnaq, tyš, töbe, tök-, töl, töngek, töplan, tör, töz, töz, töš, töšek, tügen-, tügül, tüj-, tüje, tük, tükür-, tülkü, tün, tüngülük, tünlü, tünt-, tüntü-, tütün, tüš, tüš, tüšün

U

uch-, uchuz, uja, ujan-, ujat, ujat-, uju-, ullu, ultan, ulu-, unut-, uqruq, ur-, uru, ut-, uvuch, uvurt, uw-, uwuz

V

va, vakti

X

xomursg'a, xomursha, xonch, xonšu, xozha-, xurt

Y

yrys, ysyr-

Z

zaman, zat

Ö

öch, ögej, ögüz, öl-, öltür-, öpke, ör, ördek, ört, ös-, öt, öt-, öz, özge

Ü

üjür, üleš-, ülgü, ürge, ürk-, üz, üz-, üšü-

Š

šiš-

Ž

žijelek, žirgen, žuw-, žyj-

на заглавную О сайте10 самыхСловариОбратная связь к началу страницы
© 2019
Фарфоровые статуэтки
словарь
XHTML | CSS
1.8.11